Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości  Wyższej Szkoły Informatyki i ZarządzaniaWyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w RzeszowieMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aktualności

20.06.2009
Wiemy już, które przedwsięzięcia zostały docenione przez Jury Konkursu, a ich autorzy będą walczyć w drugim etapie o nagrody. więcej »
29.05.2009
Biznes plany mozna zgłaszać do konkursu do 5 czerwca! więcej »
25.05.2009
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z konsultacji i doradztwa. więcej »
05.05.2009
Zgłoś swój pomysł na biznes do konkursu! więcej »
RSS

Cele , etapy realizacji projektu

Celem Projektu „Postaw na przedsiębiorczość” jest wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia szkoleniowo - doradczego dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych pragnących założyć własną firmę. Realizacja Projektu jest istotna z uwagi na rolę jaką współcześnie uczelnia spełnia wobec studentów i absolwentów w zakresie kształtowania pożądanych zachowań oraz postaw przedsiębiorczych. Dlatego WSIiZ poprzez realizację Projektu zmierza w kierunku rozbudzania postaw przedsiębiorczych wśród studentów, absolwentów i kadry akademickiej uczelni w województwie podkarpackim oraz wsparcia rozwoju przedsięwzięć opartych na pomysłach młodych kreatorów innowacyjności.

Projekt przyczyni się do zmniejszenia bariery w zakresie powszechnego braku umiejętności przedsiębiorczych oraz ograniczy niechęć do myślenia innowacyjnego. Efekty Projektu zmniejszą problem emigracji zarobkowej wykształconych kadr z regionu Podkarpacia a tym samym zminimalizują negatywne skutki drenażu mózgów (brain drain), które są przejawem rosnącego znaczenia wiedzy w rozwoju gospodarki. Wykwalifikowani pracownicy są doceniani przez pracodawców w krajach Europy Zachodniej. Aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku drenażu i zatrzymać dobrze wykształconych studentów w regionie, WSIiZ zamierza objąć wsparciem środowisko akademickie z Podkarpacia w zakresie realizacji innowacyjnych pomysłów.

Pilotażowe badania planów przedsiębiorczych wśród studentów WSIiZ wykazują, iż 41% zamierza założyć własną firmę. Z tychże samych badań wynika, że planujący uruchomienie własnego biznesu potrzebują wsparcia szkoleniowego i doradczego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania kapitału, opracowania biznes planów, obsługi prawno-księgowej, wykorzystania nowych technologii w biznesie czy marketingu. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów w części umożliwiają większości studentów podjęcie działań w wybranych dziedzinach, jednakże z uwagi na studiowanie zróżnicowanych specjalności wymagane jest uzupełnienie brakujących kompetencji przez poszczególne osoby. Zatem, realizacja Projektu przyczyni się do zmniejszenia bariery w kształtowaniu umiejętności przedsiębiorczych jaką jest niechęć do myślenia i działania innowacyjnego oraz spowoduje wzrost zainteresowania zakładaniem własnych firm przez młodych ludzi.

Okres realizacji projektu 01.01.2009-31.07.2009
    Etap 1 (styczeń- luty 2009)
    Promocja, rekrutacja do projektu

    Etap 2 (marzec-czerwiec 2009)
    Szkolenia, doradztwo, konsultacje
   
    Etap 3 (maj-czerwiec 2009)
    Konkurs na biznesplan, konferencja podsumowująca