Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości  Wyższej Szkoły Informatyki i ZarządzaniaWyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w RzeszowieMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aktualności

20.06.2009
Wiemy już, które przedwsięzięcia zostały docenione przez Jury Konkursu, a ich autorzy będą walczyć w drugim etapie o nagrody. więcej »
29.05.2009
Biznes plany mozna zgłaszać do konkursu do 5 czerwca! więcej »
25.05.2009
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z konsultacji i doradztwa. więcej »
05.05.2009
Zgłoś swój pomysł na biznes do konkursu! więcej »
RSS

Konferencja podsumowująca

Na zakończenie Projektu planuje się organizację konferencji podsumowującej efekty realizacji Projektu. Konferencja będzie mieć charakter otwartego forum, w którym beneficjenci (studenci, absolwenci i kadra naukowa) będzie miała możliwość spotkać się z potencjalnymi aniołami biznesu. Ponadto, część konferencji będzie mieć charakter indywidualnych konsultacji pomysłodawców przedsięwzięć innowacyjnych z inwestorami zainteresowanych współpracą. Konferencja będzie adresowana do szerokiego grona środowiska akademickiego i praktyków gospodarczych.

Wdniu 30 czerwca odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu. Plan Konferencji.

 

9.45 - 10.00  Rejestracja uczestników

10.00 – 10.20 Otwarcie Konferencji. Innowacyjność- znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia  - Dr inż. Władysław Czajka – koordynator projektu

10.20 – 10.30 „Postaw na przedsiębiorczość”- zakładane cele, wskaźniki realizacji projektu
Mgr Joanna Poczynek -  sekretarz projektu

10.30 - 10.45 Rzeczywistość przedsiębiorczości akademickiej w Polsce- wyniki badań-
Dr Anna Miarecka – Katedra Ekonomii

10.45 –11.05 Fundusz unijne na start dla przedsiębiorców – założenia- doświadczenia BO
Dr Marta Czyżewska - Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości WSIZ

11.05 -11.20 przerwa kawowa


11.20 - 12.00 Czynniki sukcesu w biznesie – debata z udziałem ludzi sukcesu, moderator dr Tomasz Soliński- Instytutu Gospodarki WSIZ,  Paneliści: M.Toczek- Polskie Towarzystwo finansowe, sp. z o.o., J. Teper- Teper sp. z o.o., G. Korchowiec – Fabryka reklamy

12.00 – 13.00 Ogłoszenie wyników Konkursu na najlepszy biznesplan- prezentacje laureatów
„Progress ECO sp. z o.o.” lider konkursu

„AB-Solar” – innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii fotowoltaicznej
„Inspiring System” najlepsze-promocje.pl – rozwiązania w Internecie
13.00-14.00 Uroczyste rozdanie Certyfikatów uczestnictwa w projekcie. Podsumowanie Konferencji
14.00  Lunch