Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i ZarządzaniaWyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w RzeszowieMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aktualności

20.06.2009
Wiemy już, które przedwsięzięcia zostały docenione przez Jury Konkursu, a ich autorzy będą walczyć w drugim etapie o nagrody. więcej »
29.05.2009
Biznes plany mozna zgłaszać do konkursu do 5 czerwca! więcej »
25.05.2009
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z konsultacji i doradztwa. więcej »
05.05.2009
Zgłoś swój pomysł na biznes do konkursu! więcej »
RSS

Centrum Transferu Innowacji I Przedsiębiorczosci

Celem Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania jest prowadzenie działalności usługowej, szkoleniowej i promocyjnej w zakresie komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz społeczności akademickiej oraz otoczenia gospodarczego.

 

 

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY
Projekt "Postaw na przedsiębiorczość" dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych planujących założyć własną firmę.
Po szczegóły klinij tutaj lub zadzwoń

OFERTA CTIiP DLA PRZEDSIĘBIORSTW
DORADZTWO PATENTOWE

 • informowanie i doradztwo w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych
 • pomoc w realizacji krajowych i zagranicznych procedur patentowania
 • badania w zakresie zdolności rejestrowej, patentowej i ochronnej oraz w zakresie czystości patentowej rozwiązań i wyrobów wprowadzanych do obrotu
 • pomoc w zakresie zawierania wszelkich umów, w tym: licencyjnych, know – how, umów z zakresu prawa autorskiego, sporządzanie opinii z zakresu własności przemysłowej

TRANSFER TECHNOLOGII

 • badania potrzeb przedsiębiorstw z regionu Podkarpacia z zakresu wdrażania innowacji
 • wspieranie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu rozwiązań innowacyjnych poprzez sprzedaż i pomoc we wdrażaniu rozwiązań wypracowanych przez naukowców WSIiZ i uczelni z konsorcjum
 • pośrednictwo w zakresie transferu technologii
 • wsparcie w opracowaniu studiów przedinwestycyjnych dotyczących wdrażania nowych rozwiązań
 • obsługa organizacyjna i formalno-prawna sprzedaży i innych form udostępniania praw własności intelektualnej
 • informacje odnośnie możliwości pozyskania wsparcia finansowego transferu technologii
 • pomaga przedsiębiorcom w zweryfikowaniu poziomu innowacyjności planowanych do wdrożenia rozwiązań (opinia o innowacyjności)

SZKOLENIA
Blok przedsiębiorczości:

 • przedsiębiorczość – klucz do przyszłości
 • lokalne programy wspierania przedsiębiorczości
 • jak rozwijać własny biznes
 • formalno-prawne aspekty prowadzenia firmy
 • pozyskiwanie kapitału na rozwój firmy


Blok zarządzania własnością intelektualną:

 • ochrona praw własności intelektualnej w prawie polskim i międzynarodowym
 • Internet a ochrona własności intelektualnej
 • zarządzanie projektami badawczymi i rozwojowymi
 • pozyskiwanie źródeł finansowania na badania rozwojowe i wdrożenie


Blok podstawowy (m.in.):

 • skuteczne techniki sprzedaży i narzędzia marketingowe
 • nowoczesne technologie w biznesie
 • autoprezentacja i elementy negocjacji w biznesie
 • rachunkowość w zarządzaniu firmą
 • budżetowanie z elementami planowania finansowego
 • sprawozdawczość i analiza sprawozdań finansowych
 • inne szkolenia na indywidualne zamówienia

 

Zarząd
Dyrektor CTIiP
dr inż. Władysław Czajka
wczajka@wsiz.rzeszow.pl
tel. 017 8661120
II piętro p. 243

Prezes Rady Nadzorczej CTIiP
dr Marta Czyżewska
mczyzewska@wsiz.rzeszow.pl
tel. 017 8661196
II piętro pok. 245
Zespół ekspertów i konsultantów CTIiP
Zespół kilkunastu osób mających bogate doświadczenie w zakresie patentowania, komercjalizacji wiedzy, finansowania innowacji i przedsiębiorczości.


DANE ADRESOWE
Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości Pok. 243

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów